Privacy

 

Privacy verklaring (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

 

  • Gouden Lichting gebruikt betrokkengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Gouden Lichting deelt betrokkenengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Gouden Lichting bewaart betrokkenengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Gouden Lichting houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen betrokkenengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Gouden Lichting vraagt toestemming aan de betrokkenen voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Gouden Lichting informeert betrokkenen over de rechten van de betrokkenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Gouden Lichting informeert haar betrokkenen over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Gouden Lichting informeert betrokkenen indien Gouden Lichting bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.